از دندان‌های دائمی کودک چه می دانید؟

از دندان‌های دائمی کودک چه می دانید؟

آفتاب: از چهار سالگی به بعد، ناحیه عقب دندان‌های آسیای شیری بزرگ می‌شود و رنگ صورتی لثه‌ها به سفیدی می‌گراید که نشانه نیش زدن دندان دائمی است و تقریباً در ۶ سالگی بیرون آمده و جای دندان شیری را می‌گیرد.

 

از دندان‌های دائمی کودک چه می دانید؟ - تصویر 1

 

دندان‌های دائمی به مرور جایگزین دندان‌های شیری می‌شوند. این دندان‌ها در زیر دندان‌های شیری درست شده و بدون هیچ ناراحتی سبب افتادن آنها می‌شوند و تا دوازده سالگی به‌طور کامل جایگزین می‌گردد.

دندان
شیری
دائمی
جایگزین
لثه
سفیدی
نیش
زدن
دندان دائمی
افتادن دندان
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه