اشتباه خواستگاری،اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری را بشناسید

دختران و پسران در دوره خواستگاری , آشنایی و شناخت جهت ازدواج، ممکن است دچار اشتباهات ذیل شوند .

 اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

1-اشتباه خواستگاری:استتفاده از مکانیسم های نا خودآگاه


الف)مثبت نمایی :

تمایل به این که فردرا مثبت ببینیم . پس از ازدواج می گوید : (افسوس ! افسوس که خال لعل لبت زگیلی بیش نبود )


ب)اید آل نگری:

کشش به این که فرد را از هز نظر ایده آل در نظر بگیریم .


ج)ساده انگاری:

همه چیز را ساده کنیم و سریع از مسائل قابل تامل بگذریم .


د)آشنا پنداری :

تصور این که این فرد برایمان آشناست و از کودکی در ذهن ما بوده است . در واقع ما تصویری در ذهن خود داریم که آن زندگی می کنیم .


هـ)انکار


این اشتباه به این معنی است که واقعیت های فرد را می بینیم و دیگران هم اشاره می کنند .اما ما انکار می کنیم و نمی پذیریم ,ممکن است ما 2 اقدام کنیم .


الف)توجیه :مثلا فرد خشن است ,ما می گوییم جدی و قاطع است .


ب)تخفیف :مثلا فرد غیر مذهبی است ما می گوییم فقط گاهی نماز نمی خواند . دلش پاک است.

 

 اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

 

2-اشتباه خواستگاری: درگیری عاطفی پیدا کردن


از عمده ترین اشتباهات در زمان آشنایی این است که به خاطر تعلق و هیجانات , عقل تعطیل یا تحریف می شود .
صرفا روی عشق,علاقه و احساس میخکوب می گردیم و شناخت عقلانی عقب رانده می شود .

 

 اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

 

3-اشتباه خواستگاری: تسلیم نیاز جنسی شدن


این که تن به خواسته های لذت طلبانه فرد داده شود , مثل لمس , لاس زدن , مسائل سکسی طرح کردن و .....

 

اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

 

4- اشتباه خواستگاری:سازش عجولانه برای از دست ندادن طرف مقابل .


با چشم پوشی از عقاید , علائق فردی , فعالیت ها , خانواده و....تن به ازدواج می دهد و این بهانه را می آورد که نگران بالا رفتن سن هستم ,شاید نفرات بعدی بهتر نباشند.

 

 اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

 

5- اشتباه خواستگاری:تسلیم ظواهر شدن:


جذابیت در صورت , اندام ,تن صدا ,ثروت,موقعیت اجتماعی مانع شناخت دقیق فردی می شوند .

 

اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

 

6- اشتباه خواستگاری:بی توجهی به نشانه های هشدار :


ارتباطات و سیع و عمیق با جنس مخالف , درگیری های شدید کاری یا تحصیلی سابقه ا عتیاد , رفیق بازی و نشانه های کنترل گری و بدبینی ,نشانه های وسواس,لذت طلبی و..... همه نشانه های هشدار در مورد نا مناسب بودن فرد مورد نظر است.

 

 اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

 

7-اشتباه خواستگاری: احساس گیر افتادن در رابطه :


بعضی ها تصور می کنند وقتی با کسی آشنا شدند یا چند جلسه خواستگاری پیش رفت ,دیگر نمی توانندبرگردند و مجبورند با رودربایستی قبول کنند .

 

اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

 

8-اشتباه خواستگاری:باور به کم شدن مشکلات در آینده

نیز از اشتباهاتی هست که افراد مرتکب می شوند .

 

 اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

 

9- اشتباه خواستگاری:باور به تغییر دادن فرد مقابل در آینده

, هم بیشتر یک سراب دوران جوانی است .دختران و پسران باید شخصیت طرف مقابل خودرا همان طور که هست برای ازدواج بررسی کنند و بپذیرند و به امید تغییرآن ها پس از ازدواج نباشند .

 

اشتباه خواستگاری و اشتباهات دوران آشنایی و خواستگاری

 

10- اشتباه خواستگاری:نپرسیدن سئوالات کافی به دلیل:


الف)ترس از مخدوش شدن رابطه عاطفی.


ب)نمی دانند دقیقا چه بپرسند.


ج)نمی خواهند جواب سئوالات رابدانند .


د)ترس از مورد سئوال قرار گرفتن .


ه)تصور این که جواب سئوالات را می دانند (ذهن خوانی )

و)بی تاثیر دانستن, جواب سئوالات در انتخابشان

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه