تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار،چه راه هایی وجود دارد؟

این که از چه راهی باید درباره خواستگار تحقیق کرد، باید بگوییم مسلما ارتباطات سطحی دانشجویی کافی نیست و باید از راه های دیگری نیز برای شناخت افراد بهره جست. در ذیل توجه شما را به چند نکته کلی در این باره جلب می کنیم:

 تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار:در انتخاب همسر آینده‏تان عجله نکنید بلکه تا مطمئن نشده‏اید که ویژگیهای یک همسر خوب را دارد، اقدام نکنید.

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار:برای این که در مورد ویژگیهای همسر آینده‏تان مطمئن شوید باید تحقیق کنید. یعنی به وسیله پرسش، زیر نظر گرفتن، بررسی محل زندگی و خانواده و امثال آن و نیز با در نظر گرفتن تناسب‏های سنی، فرهنگی و اقتصادی و غیره درباره او تحقیق کنید.

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار: در انتخاب همسر کمتر اتفاق میافتد که یک فرد تمام حسن‏ها و ویژگیهای مثبت را دارا باشد، چنانچه ما درباره خودمان هم نمیتوانیم ادعا کنیم که هیچ عیب و نقصی نداریم. پس بهتر است امتیازبندی کنیم و در مجموع کسی را ��ه از امتیازات بالاتری نسبت به بقیه است انتخاب کنیم.

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار:در امتیازبندی به افراد، بالاترین امتیاز را به اخلاق و ایمان و تقوای فرد بدهیم و بعد به موقعیت شغلی و میزان تحصیلات و موقعیت خانوادگی و زیبایی ظاهر و امثال آن.

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار:یک همسر مناسب هرگز نمیتواند جدای از خانواده‏اش در نظر گرفته شود. زیرا به دلیل علقه‏های خانوادگی پسر و دختر هر چه هم که خواهان یکدیگر باشند کافی نیست و نظر خانواده‏هایشان بسیار مهم است و باید جلب رضایت آن‏ها بشود.

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار

 

تحقیق درباره خواستگار و شناخت خواستگار:در تحقیق و شناخت از همسر آینده هرگز نباید به گفتگوهای مستقیم با طرف مقابل اکتفا کرد، زیرا معمولاً کشش و جاذبه جنس مخالف مانع از این میشود که افراد بتوانند درک صحیحی از یکدیگر داشته باشند. غیر از این که در این گونه ملاقات‏ها هر یک از طرفین سعی میکند بهترین تصویر را از خود نشان دهد و نقطه ضعف‏هایش را پنهان نماید.

به همین جهت زود به نتیجه میرسند و یکدیگر را انتخاب میکنند. علاوه بر این که این گونه مراوده‏ها و گفتگوها خالی از اشکال شرعی نیست هر چند انسان تصور کند رعایت شئونات را کرده است و معلوم است در چیزی که بخواهیم با خلاف شرع به آن برسیم عنایتی از خدا نمیشود

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه