تعبیر خواب ترسناک کودک‌تان چیست؟

تعبیر خواب ترسناک کودک‌تان چیست؟
بیتوته: هرگاه خواب ترسناکی کودک شما را اذیت می کند از او بخواهید آنچه را که در خواب دیده نقاشی کند. سپس بگذارید تمام چیزهایی را که در نقاشی اش کشیده برای شما توضیح دهد.
 
 تعبیر خواب ترسناک کودک‌تان چیست؟ - تصویر 1
 
پای حرف های کودکتان بنشینید تا درباره هیولا یا صحنه ترسناکی که در خواب دیده است دقیقاً توضیح دهد. با این روش به تدریج تلخی آن خواب را از او بگیرید.
 
وقتی کودک در روشنایی روز خواب ِ بد خود را تعریف می کند وحشت و هراس آن کابوس رنگ می بازد و از بین می رود. همچنین کودک می تواند خواب های قشنگ خود را هم نقاشی کند.
 
به کمک ترسیم خواب های قشنگ، بچه می تواند خواب خود را بسط دهد و شما هم بدین ترتیب می توانید از روی این رؤیاهای زیبا در شب های آینده قصه های خوبی برای او نقل کنید.
 
همچنین در صورتی که هیولایی بزرگ و تنومند در نقاشی خود ترسیم کرد، از او بخواهید تا بار دیگر نقاشی ترسیم کند که آن هیولا در نقاشی بسیار کوچک باشد و خود او قوی و بزرگ کشیده شود. البته این کار در طی روز باید چندید بار تکرار شود.
 
اینچنین اگر بار دیگر چنین خوابی ببیند، خود را قوی تر از هیولا خواهد دید.
کودک
خانواده
کودکیاری
خواب
نقاشی
هیولا
اذیت
تلخ
قشنگ
رویا
زیبا
قصه
ترسیم
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه