شعر آرامش‌بخش

امروز را با یک شعر شروع کن. ابیاتی از یک غزل ناب بخوان آنچه را که دوست داری. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که کار روزمره خود را با یک شعر با مفهوم شروع کرده و یا باجمله‌ای نغز آغاز می‌کنند تمرکز حواس بیشتری داشته و تا پایان روز بطور ناهشیارانه در چارچوب آن شعر یا جمله قرار می‌گیرند. خواندن شعر در نخستین ساعات روز، شادابی دوچندانی به همراه خواهد داشت و باعث می‌شود که تو دقایقی را به خود اختصاص داده و با انرژی بیشتری به کارهایت برسی.

مشغله‌های زندگی امروز ما را از خواندن اشعار و ابیات دور کرده است در حالی که جملات عاطفی، نیایش و مناجات‌نامه‌ها، شعرهای عارفانه و عاشقانه هنر محض به حساب آمده و ذهن آدمی آن را به عنوان هنر و ادب محض می‌پذیرد.

از آنجایی که افراد با دیدن تصاویر هنرمندانه و یا شنیدن هنرهای سمعی به آرامش می‌رسند بنابراین خواندن اشعاری هنرمندانه در نخستین ساعات روز باعث شادابی روح و روان شده و به آرامش افراد کمک می‌کند.

از این‌رو لازم است همیشه بیتی را همراه داشته باشی. هر بار غزلی را شنیدی چند جمله‌ای از آن را در تقویم روزانه، دفتر یادداشت یا صفحه یادداشت تلفن همراهت داشته باشی و وقتی ذهن پرمشغله‌ای داشته‌ای آن را بخوان.کافی است در محل کار بیتی از غزل را در ذهنت مرور کرده و یا از کتاب کوچک شعرت را بیرون کشیده و حفظ کنی آن‌وقت تا همیشه برای رسیدن به آرامش شعر خواهی داشت.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه