طنز؛ خریداری مسکن شده رویا!

مجله خط خطی - مجید مرسلی: در شرایطی وام مسکن اعلام شد که مردم توان سپرده گذاری و پرداخت اقساط وام را ندارند و متاسفانه از شواهد پیداست که این وام ها هم، گره ای از مشکل مسکن باز نخواهد کرد.

خریداری مسکن شده رویا!


با اجازه حضرت مولانا:

ای قوم فنا رفته کجایید کجایید؟
تصویب شده وام، بیایید بیایید
خیزید و بجنبید که تنگ است کنون وقت
«در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟»
خیری که ندیدید از این مسکن بی مهر
شاید گره از کار فروبسته گشایید
گویند که حل گشته کنون معضل مسکن
از محضرتان دور، مگر خنگ خدایید؟!
هر کس که رسیدست دهد وعده مسکن
زنهار، فریب است که دل خوش ننمایید
از تجربه، چشمم نخورد آب از این وام!
گویا که بود دام، بپایید بپایید
داغ است به هر جا سخن از خانه و مسکن
ناگفته عیان است که راهی به بلایید
اینها همه بازیست از این قوم سیاسی
بادا ابدالدهر در این ورطه رهایید
دیریست خریداری مسکن شده رویا
در حسرت یک خانه به یک عمر شمایید
صد بار از این خانه به آن خانه برفتید
یک بار دگر نیز از این خانه درآیید!
چون مستاجر و خانه بدوشید و گرفتار
در طالع نحسید که راهی به فنایید
گر صورت بی صورت این مسئله دانید
تردید ندارم که پی وام نیایید...!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه