طنز؛ خوب کردی، دلم خنک کردی

علي هديه‌لو‌ در روزنامه قانون نوشت:

حسن آقا؛ سلام. حال شما؟
برطرف شد غم و ملال شما؟
استرس ها کمی فروکش کرد؟
بذر تدبیر؛ رو به رویش کرد؟
چه خبر از معاونان شما؟
دوست داریم‌شان به جان شما
بیش از آن جمله جمع تدبیری
مایلم من به این «جهانگیری»
حال او خوش؛ دماغ او چاق است؟
مثل سابق هنوز قبراق است؟
چه خبر زان مشاوران عزیز؟
بالاخص شخص حضرت پرویز؟
آنکه از لطف و حُسن تدبیرش
جملگی را گرفته تدبیرش!
چه خبر از شکایت محمود؟
هست آیا نشانی از بهبود؟
چه خبر از تعاملات شما؟
گشته طبق تمایلات شما؟
لاجرم با تیریپ لجبازی
کرده اند عده ای تنش سازی
تا کرارا اذیتت بکنند
چوب لا چرخ دولتت بکنند
تا که گردد به عادت معهود
وضع؛ مانند دوره ی محمود
مجلس آیا هنوز راه به راه
جمله دارد هوای استیضاح؟
چون که گشته ست آخرش انجام
بعد عمری؛ توافق و برجام
راستی من شنیده ام فردی
فرد خوش نیت جهانگردی
(بس‌که او در فرنگ گردیده
راستگو باشد و جهاندیده)
صحبت از طرح تازه ای کرده
یک تیریپ جدید آورده
کرده از پشت سر سعایت تو
طرح رد کردن کفایت تو!
لیک دیدم که با کمال وقار
بی جفنگ و دروغ و داد و هوار
روی گوشت نهاده ای دهنی
گوش نسپرده ای به هر سخنی
خوب کردی، دلم خنک کردی
دیگران را به صبر دک کردی
پس برو صاف با همین فرمان
بوس؛ مرسی؛ فدای تو؛ قرباااان‌

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه