طنز: مورد داشتیم که ... (3)

مورد داشتیم که تو زندگی میخواسته قدمهای بزرگ برداره خشتکش پاره شده

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده، میخواست کنار بکشه ولی الان با کناریمون ریختن رو هم واسه تخریب ما...

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم که میخواسته با شاهزاده سوار بر اسب سفید ازدواج کنه هول شده با اسب سفید شاهزاده ازدواج کرده. :.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم که دختره برا پسره یه لایک زده ، پسره فرداش رفته خواستگاریش

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم عکاس عکس یه بنده خدایی رو جلوش کلی روتوش کرد بعد بدون روتوش واسش چاپ کرد طرف کلی راضی بوده

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ پسره ﺗﻮ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩ

ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺗﺮ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم دختره به خاطر کلیپس توی ماشین جا نشده

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم دختره به نامزدش میگه بابایی ، اونوقت به باباش میگه بهرامعلی

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺭﺍﻣﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم یارو رو آوردن تو تلویزیون، زیر اسمش نوشته: کارشناس مسائل سوریه!

من موندم این بنده خدا تو این ۴۰ سال از چه راهی نون در میآورده

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم که دختره اومده سوپر مارکت دست گذاشته رو پفک به فروشنده گفته: ببخشید آقا از این پفکا دارین..؟!!

ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﯾﻪ ﻧﯿﮕﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﻧﯿﮕﺎ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :

ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺎﺩ برامون

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم که پسره قیافش شبیه دفاع آخر فوتبال دستی بود, بعد زیر عکسش نوشته :

متنفرم از کسایی که جذب زیبایی ظاهری من میشن

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ apple ﻗﺮﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﺑﺰﺍﺭﻩ

ﻓﯿﺲ ﺑﻮک

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری ،

دیگه زنگ درو نزده خودش کلید انداخته رفته تو!

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه