طنز؛ 10 دليل براي نگران نبودن

مجيد دواچي در روزنامه قانون نوشت:

شوراي امنيت به اتفاق آرا قطعنامه ٢٢٣١ را تصويب و توافق هسته‌اي وين را تاييد كرد .

لازم است به مو شكافي ابعاد پنهاني اين قطعنامه مهم بپردازيم :

١) دو رقم سمت راست قطعنامه، يعني «٣١» اشاره به سي و يكم تير ماه تاريخ تصويب قطعنامه دارد .

٢ ) حاصل ضرب دو رقم سمت چپ قطعنامه، يعني ٢×٢=٤ اشاره به تير ماه يعني چهارمين ماه سال، دارد .

٣) مساوي بودن مجموع رقم‌هاي سمت راست و چپ قطعنامه يعني ٢+٢=٣+١ نشان بازي برد - برد دو طرف مذاكره است .

٤) مجموع سه رقم سمت چپ قطعنامه يعني ٢+٢+٣=٧ اشاره به خارج شدن ايران از فصل هفتم منشور سازمان ملل دارد .

٥) مجموع سه رقم سمت چپ قطعنامه يعني ٢+٢+٣=٧ اشاره به لغو هفت قطعنامه قبلي شوراي امنيت عليه ايران دارد.

٦) سومين رقم سمت چپ قطعنامه ، ٣ بوده كه نشان درگير بودن سه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين قضيه دارد. يعني خاوير سولانا، كاترين اشتون و فدريكا موگريني.

٧) مجموع رقم‌هاي دوم و سوم قطعنامه يعني ٢+٣=٥ نشان پنج عضو دايم شوراي امنيت است.

٨) مجموع سه رقم سمت راست قطعنامه يعني ٢+٣+١=٦ برابر با ٥+١ و نشانه تعداد كشورهاي يك طرف مذاكره است.

٩ ) رقم سمت راست قطعنامه يعني ١ نشان طرف ديگر مذاكرات يعني ايران است .

١٠) حاصل ضرب رقم‌هاي قطعنامه يعني ٢×٢×٣×١=١٢ نشان 12 ماه سال و دائمي بودن لغو تحريم‌ها است.

آيا اين 10 دليل كافي نيست كه دلنگرانان ايمان آورده و دست از مخالفت با توافق هسته‌اي بردارند!؟!‌

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه