پسر باس...(طنز تصویری)

سرویس سرگرمی جوان ایرانی به نقل از بیتوته؛ بخش طنز و لطیفه:

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

پسر باس اینجوری باشه

منابع:sedaaa.miyanali.com
iran20.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه