۵ نکته کلیدی در بهبود ارتباط با همسر

به گزارش ایران ویج به نقل از قدس آنلاین،رعایت صحیح اصول ارتباط با همسرکه بین زن و شوهر نیز مشترک است می تواند زندگی زناشویی را شیرین کند و به تفاهم بیشتر زوجین کمک کند.در زیر به ۵ مورد از این اصول اشاره می شود:

۱) رعایت احترام متقابل یکی از واجبات زندگی زناشویی
یکی از مهمترین نیازهای هر انسانی، نیاز به احترام است. آدمها دوست دارند از سوی همگان مورد احترام قرار بگیرند و تشخص شان حفظ شود.

IMAGE635209665756790055

این نیاز، بالاخص نسبت به همسر، خیلی بیشتر است.
یعنی آدمها بیش و پیش از هرکسی انتظار دارند همسرشان احترام شان را حفظ کند. وقتی احترام متقابل بین همسران جریان داشته باشد احساس رضایتمندی نیز جریان پیدا می کند و زندگی مشترک، گرم می شود.
باور نادرستی که بین بسیاری از همسران به چشم می خورد این است که احساس می کنند همسرشان جزئی از وجود خودشان است و رعایت آداب در حضور او ضرورتی ندارد.
ما به صراحت عرض می کنیم که خیر! همسر شما دختر / پسر مردم است و احترامش در همه حال واجب!
رعایت این احترامات از مورد خطاب قرار دادن همسر شروع می شود که باید با کلمات احترام آمیز و افعال جمع بسته شده صورت گیرد و تا سایر اوقات زندگی پیش می آید.
رعایت احترام باید در هرسه آیتم ارتباط – کلام، نگاه و رفتار – صورت گیرد. احترام در کلام با رعایت لحن مودبانه، استخدام مودبانه ترین کلمات متناسب با موقعیت، و استفاده از پیشوند و پسوندهای محترمانه جهت مخاطب قرار دادن همسر؛ در نگاه با مهربانی و احترام و عدم زل زدن و یا بی تماسی چشمی؛ و در رفتار، با آرامش و متانت صورت می گیرد.

۲) حتی از تشکر از کارهای کوچک همسر غفلت نکنید.
یکی از مهمترین تاکیدات «رفتارگرایان» در علل بروز یک رفتار خاص در انسانها، «تقویت رفتار» است. تقویت مثبت رفتار یعنی ارائه یک پاسخ خوشایند و تقویت منفی رفتار یعنی حذف یک پاسخ ناراحت کننده.
از این رو، تشکر و قدردانی در نظریه رفتارگرایی یک تقویت مثبت به حساب آمده و موجب ادامه رفتار می شود.
وقتی کسی کاری را انجام می دهد و این احساس به او منتقل می شود که از سوی دیگری کاری که انجام داده، دیده نشده است انگیزه او برای انجام دوباره آن کار، تضعیف می شود؛ لکن اگر این احساس به او دست دهد که کارش دیده شده و علاوه بر آن مورد تایید و تشویق هم قرار گرفته حتما آن رفتار را تکرار خواهد کرد.
نکته مهم این است که در زندگی زناشویی، عدم قدردانی، فقط موجب عدم ادامه رفتار نمی شود بلکه دلگرمی به ادامه زندگی را نیز کاهش می دهد.
در مقابل، یک تشکر کوچک – حتی در حد به زبان آوردن رفتار – از سوی همسر، دلگرمی به ادامه زندگی و علاقمندی به تکرار رفتار را به شدت تقویت کرده و خود این تکرار رفتار و دلگرمی به ادامه زندگی، رفتارهای دلخواه بعدی را موجب می شود.
گاه با خرید یک شاخه گل کوچک برای همسر می توان کار چند جلسه مشاوره در جهت بهبود زندگی زناشویی را یکباره انجام داد.

۳) انتقاد از اعضای خانواده به هر شکلی در برابر جمع مطلقا ممنوع!
انتقاد، به طور قطع، یکی از مهمترین عادات تخریب کننده رابطه بین فردی است.
بهترین رفتاری که در زندگی در برابر همسر و فرزندان باید داشت که تقویت کننده ارتباطات ما نیز خواهد بود، حمایتگری است.
هرگز نباید از همسر و فرزندان در مقابل دیگران انتقاد کرد یا زشتی عمل شان را به طور علنی نمایاند. بالعکس باید عیب ها را پوشاند و نقص ها را رفع کرد و طرح نکرد.
گاه پیش می آید که همسر انسان یا فرزندان در بیرون از خانه در جمع اقوام یا دوستان یا سایرین رفتاری از خود بروز می دهند که خوشایند نبوده و به نظر می رسد که برای زیست بهتر ایشان نیاز است این چنین رفتاری را ترک کنند. اگر در این مواقع این اشکال رفتاری را تذکر بدهیم، مطمئنا آنقدر اثرگذار نخواهد بود که در خلوت راجع به آن صحبت کنیم.
چه، صحبت در خلوت باعث می شود شخص، حالت دفاعی به خود نگیرد و راحت تر سخن ما را بپذیرد؛ در حالیکه اگر در جمع این بحث طرح شود چه بسا در برابر آن موضع گرفته و از رفتار ناشایست خود دفاع کرده و اصلا سخن ما را نپذیرد.
از سوی دیگر این طرح بحث در خلوت باعث می شود همسر و یا فرزند ما دریابد که علی رغم اینکه می شد این سخن در آن جمع طرح شود لکن ما از این کار خودداری کرده ایم و این رفتار، یک احساس دلگرمی از دوست داشتن و دوست داشته شدن در وی ایجاد می کند که بسیار سازنده خواهد بود.

۴) حقوق دیگر اعضای خانواده را مد نظر داشته باشیم.
هر انسانی به سبب انسان بودن دارای حقوق مختلفی است که این حقوق از سوی دیگران باید رعایت گردد.
این حقوق در داخل خانه، شامل حقوق زن بر مرد، حقوق مرد بر زن، حقوق والدین بر فرزندان و حقوق فرزندان بر والدین است.
اگر هرکس درون خانواده مراقب رعایت حقوق دیگر اعضای خانواده باشد، فضای موجود مملو از احترام متقابل خواهد شد.
کافی است کمی بیاندیشیم که همانقدر که ما حق داریم تلویزیون ببینیم، فرزند خردسال ما نیز در این زمینه محق است و برنامه مورد علاقه هیچکس، مقدم بر برنامه مورد علاقه دیگری نیست. یعنی اخبار مورد علاقه پدر، یا برنامه آشپزی مورد علاقه مادر، مقدم بر کارتون و انیمیشن مورد علاقه کودک نیست.
این نکته در مورد سایر مسائل کوچک و بزرگ نیز صادق است. باید با دیگر اعضای خانواده به توافقی رسید که بهتر است در مورد حقوقی که با هم تزاحم پیدا می کنند چگونه برخورد کرد و همه اعضا خود را به رعایت آن قانون(توافق) ملزم نمایند.
رعایت حقوق انسان از سوی دیگران، احساس اهمیت و تشخص را دامن می زند و این احساس اهمیت و تشخص، برکات زیادی دارد که از آن جمله افزایش اعتماد به نفس و تقویپت خودپنداره مثبت را می توان نام برد.

۵) احترام خانواده همسر فراموش نشود.
اعضای خانواده هرکسی معمولا جزو «دیگران مهم» زندگی او به حساب می آیند. ارتباط خوب ما با اعضای خانواده و فامیل مان متضمن احساس رضایتمندی از زندگی و خشنودی و نشاط در زندگی ما خواهد بود.
به طور قطع، همسر ما نیز یکی از مهمترین افرادی است که زندگی ما با او پیوند خورده است؛ از این رو رابطه همسر با خانواده و فامیل همسر از مهمترین ارکان ارتباطات زناشویی و بهبود کیفیت زندگی به حساب می آید.
وقتی کسی به خانواده همسرش احترام می گذارد به طور تلویحی دارد به همسر خود احترام می گذارد و این احترام چند جانبه اثرات شگرفی را به صورت مستقیم بر زندگی زوجین خواهد گذاشت.
احساس دوست داشتن، وقتی از چند جهت تقویت شود چندین برابر می گردد. بالاخص اگر این تقویت از سوی کسانی باشد که ما آنها را دوست داریم و در زندگی ما نقش مهمی را بازی می کنند.
بنابراین همسران یکدیگر را دوست دارند، گاهی مادر و پدر ما نیز همسرمان را دوست دارند و او نیز آنها را دوست دارد؛ اینجا دوستی بین ما و همسر حداقل دو برابر می شود. پس از این مرحله دوست داشتن و دوست داشته شدن همسر ما از سوی خواهر و برادرهای ما و مرحله بعد دوست داشتن و دوست داشته شدن وی از سوی فامیل مطرح می شود. این احساس دوستی همسر با فامیل همسر و بالعکس، یک عامل تقویت کننده چند برابری احساس دوستی همسران است.
نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که یکی از مهمترین راههایی که می توانیم این احساس دوستی را به همسرمان منتقل کنیم احترام گذاشتن به اعضای خانواده و فامیل همسرمان است.
همسر ما از میزان احترامی که ما برای خانواده و فامیل وی قائلیم پی به احترامی می برد که برای خود او قائلیم و پی به میزان دوست داشتن ما نسبت به فامیل خود می برد و از سوی دیگر از میزان احترامی که خانواده و فامیل وی برای ما قائل اند پی به میزان دوست داشته شدن ما از سوی ایشان می برد و اگر هر دو سوی این جریان برقرار باشد همسر ما مملو از عشق و احترام نسبت به ما خواهد شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه