نوشته‌هایی با برچسب "جاذبه قلعه الموت"

جاذبه پردردسری به نام قلعه تاریخی «الموت» جاذبه پردردسری به نام قلعه تاریخی «الموت»

الموت را خیلی ها می شناسند، دیگران هم حتما نام این قلعه ی تاریخی را شنیده اند؛ اما سحرآمیز بودن این قلعه را فقط کسانی درک می کنند که از تک تک پله های الموت بالا رفته اند و با هر پله صعود، سازندگان الموت را برای بنا کردن این دژ کهن ستوده اند؛ البته خیلی ها هم وقتی می بینند وسط کوه گیر کرده اند و نه راه پس و نه راه پیش دارند، به «حسن صباح» بدوبی راه می گویند!. بالا رفتن از بیش از ۳۰۰ پله ی سنگی برای هر گردشگری سخت است، اما محلی ها چاره ای برای گردشگران اندیشیده اند؛ در ابتدای مسیر کوهستانی، چند الاغ و یکی دو اسب آماده اند تا با قیمت هفت هشت هزار

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه