نوشته‌هایی با برچسب "دوربین مخفی در خانه"

دوربین مخفی در خانه شما! دوربین مخفی در خانه شما!

ندا داوودی : چند وقت پیش بحث قرار دادن دوربین در بعضی مکان های و اعتراض افراد به این موضوع ذهن مرا مشغول کرد. پیش خود فکر می کردم اگر روزی قرار شود داخل خانه هایمان دوربین بگذارند و به تمام اعمالمان نظارت کنند، چگونه رفتار می کنیم . درست است که خداوند در تمام لحظات شاهد و ناظر بر اعمال ماست و متاسفانه ما انسان ها به سادگی فراموش می کنیم و بزرگ ترین ناظر زندگی مان را نادیده می گیریم اما منظور ما از مطرح کردن چشم های ناظر چیز دیگری است. خانم و آقایی که به تازگی سقف مشترکی را برای زندگی انتخاب کردید! بدانید اگر امروز به راحتی راجع به هر موضوعی صح

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه