نوشته‌هایی با برچسب "موزه شهر تهران"

دیدار با زیباترین بلوار شهر تهران و دیدن چند موزه دیدار با زیباترین بلوار شهر تهران و دیدن چند موزه

این بار به جای مترو سواری قرار است سوار اتوبوس های تندرو بشویم یا به قول معروف بی. آر. تی سواری کنیم. برای گردش امروز، می توانید خود را به یکی از ایستگاه های بی . آر. تی مسیر راه آهن ولیعصر برسانید و در ایستگاه میدان ولیعصر از اتوبوس پیاده شوید. برای رسیدن به اتوبوس، می توانید از مترو هم استفاده کنید. برای این کار کافی است خود را به قطار خط سه برسانید و در ایستگاه چهار راه ولیعصر پیاده شوید. از چهار راه ولیعصر سوار بی. آر. تی شوید و دو ایستگاه بالاتر در میدان ولیعصر پیاده شوید و مسیر را طبق نقشه ادامه دهید. در پیاده روی امروز قرار است

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه