نوشته‌هایی با برچسب "چرا مرغ از خیابان رد شد"

طنز؛ چرا مرغ از خیابان رد شد؟! طنز؛ چرا مرغ از خیابان رد شد؟!

ــ ارسطو : طبیعت مرغ اینست که از خیابان رد شود. ــ مارکس : مرغ باید از خیابان رد میشد. این از نظر تاریخی اجتناب ناپذیر بود. ــ آقای بییییب : چون میخواست با مرغهای آن طرف خیابان گفتگو بکند. ــ نیچه : چرا که نه؟. ــ فروید : اصولاً مشغول شدن ذهن شما با این سؤال نشان میدهد که به نوعی عدم اطمینان جنسی دچار هستید. آیا در بچگی شصت خود را می مکیدید؟. ــ داروین : طبیعت مرغ را برای این توانمندی ردشدن از خیابان انتخاب کرده است. ــ همینگوی : برای مردن. در زیر باران. ــ اینشتین : رابطه ی مرغ و خیابان نسبی است. ــ سیمون دوبوار : مرغ نماد زن و هویت پایمال

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه